Bentebing's Weblog

helt ukatalogisert

Du vet det når du kommer inn og ser hylla med bøkene, CD-ene, DVD-ene, lydbøkene…Ikke systematisert, ikke alfabetisk, men stappet inn etterhvert som de har kommet inn. Slik er også denne bloggen, usystematisk og etter innfallsmetoden! Denne starten ble laget på kurs i Web 2.0 og hvem vet hva som kommer etter?