Bentebing's Weblog

helt ukatalogisert

Lena Andersson er en fasinerende forfatter som denne gangen skriver om mordet på den svenske statsministeren Olof Palme, her kamuflert som statsminister Carl Stjärne. Det er journalisten Roger Lilja som blir bedt om å skrive en artikkel om mordet tredve år etter. Han får kontakt med Nils Niia som er jurist og har tilgang på …

Fortsett å lese