Bentebing's Weblog

helt ukatalogisert

Når den store kvelden er over og tiden til å lese åpenbarer seg, er det bare å slå til. Jeg har lest Jan Roar Leikvoll sin bok Eit vintereventyr og er slett ikke skuffet, bare lettet over at jeg klarte å lese den uten å måtte løpe ut for å spy. Boken henter handlingen fra …

Fortsett å lese